Kallio-Berghäll – toiminta

KAUDEN VIIMEINEN KOKOUS SUOMALAISELLA KLUBILLA

Klubikokouksen aiheena oli HUS-yhtymä ja sen hoitityö. Aiheesta alusti hallintoylihoitaja, hoitotieteen tohtori Marja Renholm. Saimme kuulla, että HUSssa on 25 sairaalaa, 27 000 työntekijää, joista n. 14 000 on hoitajia (sairaanhoitajia, kätilöitä, röntgenhoitajia jne.). Viime vuonna hoidettiin 670 000 potilasta. Marja Renholm kertoi toimenpiteistä, joilla hoitajien hyvinvointia, palkkoja, osaamista ja johtamista on parannettu. Hän kertoi myös, että hoitajien tyytyväisyys työhön on parempi kuin esim. lääkäreiden. 
Esityksen jälkeen syntyi erittäin vilkas keskustelu, jossa kiitettiin Marjaa hyvästä esityksestä. Keskustelussa ihmeteltiin mediassa pääsääntöisesti olevaa negatiivista tietoa hoitajien kokemuksista ja potilaiden pääsystä hoitoon. Marjalta kysyttiin myös miksei näitä hänen esiin nostamia positiivisia tietoja Husin hoitotyöstä tuoda median tietoon. Hän kertoi, että media ei julkaise, heidän yrityksistään huolimatta, hyviä tietoja. 

Ilta päättyi hyvään illalliseen.
Terveisin Ann-Marie 

SEURAAVAAN KAUTEEN VALMISTAUTUMINEN

Huhtikuun 24:nä päivänä vanha ja uusi hallitus kokoontuivat Talin kauniiseen kartanoon tutustumaan toisiinsa ja suunnittelemaan tulevaa toimintakautta 2023-2024.
Tutustumiskierroksen jälkeen työstettiin hallituksen toimihenkilöiden tehtävät, sillä klubin säännöissä niitä ei ole määritelty. Pohjana käytettiin edellisenä strategiapäivänä luonnosteltuja tehtäväkuvauksia. Aihe oli tarpeellinen ja kiinnostava sekä tärkeä uuden hallituksen toimijoille. 
Päivän toinen tehtävä, seuraavan kauden toimintasuunnitelman valmistelu, tehtiin ryhmätöinä. Ryhmät työstivät klubikokousten esitelmien aiheet ja esitelmien pitäjät sekä toimintakauden tapahtumat. Ryhmätyönä suunniteltiin myös IIW:n tulevan presidentti Trish Douglasin 11.9.2023 tapahtuvan Helsinki-vierailun kohteet.

Päivä oli antoisa.
Terveisin Ann-Marie 

Upea joukko IW sisaria uusine jäsenineen huhtikuun 17.4.2023 klubikokouksessa

Huhtikuun kokoukseen osallistui salin täysi sisaria kuulemaan kansanedustaja Mia Laihon esitystä omasta monipuolisesta työstään kansanedustajana, kaupungin valtuutettuna ja hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtajana. Mia on tunnettu aktiivisena lääketieteen ja laadukkaan hoidon puolestapuhujana sekä sote-sektorin asiantuntijana. Hän on koulutukseltaan lääketieteen tohtori ja sisätautien erikoislääkäri.

Mia kertoi laajasta työkokemuksestaan perus- ja erikoissairaanhoidossa, kiinnostuksestaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaan sekä tiede- ja koulutuspolitiikkaan. Hän kertoi olevansa mielenterveyspalvelujen parantamisen, lasten- ja nuorten hyvinvoinnin sekä turvallisen lapsuuden puolestapuhuja. Tärkeitä asioita, joita hän vie eteenpäin ovat myös turvallisuus, huoltovarmuus, ikäihmisten palvelut ja toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut. Esitys nosti vilkkaan keskustelun hoitojonoista, hoitohenkilökunnan erityisesti sairaanhoitajien puutteesta, heidän huonosta palkastaan ja jopa alalle hakeutumisen hiipumisesta ja koulutusresurssien puutteesta. Mia toi esille myös, miten kansanedustajan työssä on hyötyä toimimisesta kaupungin valtuustossa ja hyvinvointialueen luottamustoimissa.  Saimme mahdollisuuden kertoa Mialle myös asioita, joita hän voisi kansanedustajana viedä eteenpäin eduskunnassa.

Kokouksen alussa presidentti myönsi Pirkko Merilammelle kunniajäsenen arvon ja kunniajäsenmerkin, Honoured active badge,  hänen merkittävästä työstä klubimestarina.

Jäsentilaisuus 13.3.2023

Maaliskuun kokoukseen saimme vieraaksi piirin 142 presidentin Anja Lindforsin. Hän kertoi meille piirin ajankohtaisia asioita ja totesi tällaiset klubitapaamiset erittäin mielenkiintoisiksi ja tarpeellisiksi! Kiitos hänelle käynnistä!

Klubimme yhtenä hyväntekeväisyyslahjoituksena tälle kaudelle oli nuorten mielenterveysongelmiin puuttuminen. Valitsimme FinFami Uusimaa ry:n lahjoituksen saajaksi. FinFami on mielenterveysomaisille tarkoitettu yhdistys, joka tekee työtä mielenterveysongelmista kärsivien perheiden tukemiseen.   FinFami ry:n toiminnanjohtaja Leif Berg kertoi FinFamista ja sen tekemästä  työstä. Lisäksi saimme kuulla miten lahjoituksemme oli käytetty nuorten lukio- ja yliopisto-opiskelijoiden tukikursseihin. Vaikka kurssit olivat aika lyhyitä, hän kertoi, että kaikki osallistuneet jatkoivat muissa FinFamin toiminnoissa. Esitys synnytti aiheesta vilkkaan keskustelun ja voimme todeta, että lahjoituksemme oli mennyt oikeaan kohteeseen.

Vaalikokous 13.2.2023

Entinen presidenttimme Raija Kariola johdatteli klubimme vaalikokouksen mallikkaasti. yhdessä jäsentemme kanssa. Vaalikokouksessa teimme uudistavia päätöksiä ajan hengen vaatimalla tavalla toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi ja valitsimme tulevan kauden (1.7.2023-30.6.2024) 11 jäsenisen innokkaan hallituksen. Todella hienoa ,että klubimme peruselementtejä aitoa ystävyyttä, palvelemisen ajatusta ja kansojen välistä ymmärrystä ylläpidetään ja viedään eteenpäin. Hallitus sai evästyksinä viedä aktiivisesti eteenpäin hyväntekeväisyys toimintaa.

Vaalikokouksen jälkeen kuulimme emeritus opetusneuvos Marja Anitta Pehkosen mielenkiintoisen esitelmän vapaaehtoistyön kannusteista. MarjaAnitta valittiin vaalikokouksessa tulevan kauden presidentiksi. Onnittelut ! Hänen esityksensä tiivistelmä on luettavissa oheisen linkin kautta

Klubikokous 9.1.2023

Kevätkauden ensimmäinen jäsentapaaminen innosti sisaremme Suomalaiselle klubille ja etäyhteyksien päähän kuulemaan toimittaja, kirjallisuuskriitikko, kirjailija Suvi Aholan erittäin mielenkiintoisen esityksen ”Eeva Joenpelto 100 vuotta”. Aihe oli ajankohtainen 2 vuotta sitten, kun Joenpellon kuolemasta oli kulunut 100 vuotta. Esitys siirtyi kuitenkin koronan vuoksi tähän päivään. Suvi Ahola tarkasteli Eeva Joenpellon kirjallisuutta ajatuksella ”Mitä Eeva Joenpelto todella sanoi”. Saimme kuulla, että Eeva Joenpelto oli yksi 1900-luvun merkittävimmistä kirjailijoista, Lohja-sarjan luoja sekä aikansa kirjallinen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja megajulkkis. Hän oli painosten kuningatar, joka sai kaikki mahdolliset palkinnot ja tunnustukset. Hän tulkitsi naisen roolia miesten maailmassa, perhe-elämän ja yksin elämisen autuutta ja murhetta sekä kirjailijan työn olemusta. Suvi Ahola totesi, että Joenpellon merkitys suomalaiselle kirjallisuudelle on huomattava, ja hänen teostensa teemat muun muassa miesten ja naisten välisistä suhteista ja valtakamppailusta ovat yhä ajankohtaisia. Nyt kuitenkin näyttää siltä, ettei varsinkaan nuoret tunne Eeva Joenpellon kirjallisuutta. Esitelmöitsijä kannusti tutustumaan Joenpellon tuotokseen. Kannattaisi ehkä aloittaa Lohja trilogiasta. Suvin esitystä seurasi kiinnostuneena salin täysi klubilaisia

Lämminhenkinen joulutapahtuma 12.12.2022

Kallion kirkkoherra Riikka Reina joulukokouksemme 12.12.2022 vieraana johdatteli punaisiin sonnustautuneet klubilaiset joulutunnelmaan. Kirkkoherra oli pukeutunut kolttuun, jossa oli Neitsyt Marian sinistä. Kyseinen sininen on adventin väri. Hän oli valinnut aiheekseen joulupöydän kattauksineen, jota hän tarkasteli uskonnon ja siihen liittyvän taiteen avulla. Jouluaterian symbolit herättivät paljon kiinnostusta. Jokaisella perinteisellä ruoallamme oli symboli uskonnossa joulupuurosta juustojälkiruokiin saakka. Manteli puurossa kuvastaa Jeesuksen syntymää ja neilikat kinkussa ristiinnaulitun naulojen päitä. Jälkiruokana on usein juustot, joita kuuluisi olla tuorejuustosta kypsyneimpiin juustoihin. Nämä kuvaavat koko ihmisen elämän kaarta.  Kaakao ja etanat voisivat lisäksi olla joulupöydän antimia, sillä niillä on myös jouluiset uskonnolliset symbolit

Lämmin henkisessä ja tunnelmallisessa tilaisuudessa nautittiin erittäin maittavasta jouluateriasta ja klubisisarten yhdessäolosta.

Klubikokous 14.11.2022

Johtaja Susanna Takkunen Accenturesta piti erittäin mielenkiintoisen esityksen aiheesta  Miten liikemaailman digitalisoituminen tulee muuttamaan kuluttajien käyttäytymistä.
Susanna totesi, että elämme suurten muutosten aikaa. Ensin tuli korona sitten Ukrainan sota, energiakriisi ja hintojen nousu. Digitalisaatio on ollut jo pidemmän aikaa tulossa.  Korona-aikana ihmisten oli miltei pakko ottaa tietokoneet käyttöön ja näin digitalisoituminen eteni valtavalla loikalla. Myös liikemaailma on enenevässä määrin digitalisoitumassa. Yritykset, jotka eivät seuraa aikaansa hiipuvat pois. Viimeisen 10 vuoden aikana maailman arvokkaimpien brandien joukkoon on nousseet yritykset kuten Google, Facebook ja Amazon – yritykset, joita ei ollut olemassa vielä vuosituhannen alussa.

Kuva:A-M Turtiainen

Entä sitten kuluttajat. Enää ei tarvitse mennä kauppaan, ruoan voi tilata netin kautta kotiovelle. Ostoksia netin kautta voi tehdä ympäri maailmaa. Tämä helpottaa kuluttajia, mutta aiheuttaa samalla kauppojen kuolemia. Susanna loi tulevaisuuskuvaa, jossa kaupoissa ei ole enää tuotteita. Sen sijaan siellä on tietokoneita, palvelupisteitä, joissa mahdollisesti robotit ohjaavat asiakkaita.
Esitys herätti paljon kysymyksiä, joissa tuotiin esiin muun muassa huoli kuluttajien osaamisesta, kauppojen kuolemisesta ja palvelukulttuurin köyhtymisestä.

Jäsenten klubitapaamiset 12.9 ja 10.10. 2022

Vuosikokouksen jälkeen kuulimme Opetushallituksesta opetusneuvos Kristiina Kaiharin esityksen tämän päivän Historian ja yhteiskuntaopin opetuksesta ja opetussuunnitelmasta. Historian opetuksen tehtävänä on kehittää mm. oppilaiden historiatietoisuutta ja kulttuurien tuntemusta. Menneisyyttä koskevan tiedon avulla oppilaita ohjataan ymmärtämään nykyisyyttä ja siihen johtaneita asioita sekä pohtimaan tulevaisuuden valintoja. Hän kertoi esityksessään opetussuunnitelman sisällöstä.

Lokakuun kokouksessa aihe jatkui, mutta nyt käytännön näkökulmasta. Opettajat ovat opetussuunnitelmien toteuttajia. Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Pia Liimatainen kertoi esityksessään, miten koulussa opetetaan lähihistoriaa ja mitä oppikirjat kertovat. Hän kertoi miten ja millä opetusmenetelmillä on itse toteuttanut opetussuunnitelmaa opetuksessaan. Historia opiskelun ei tarvitse olla puuduttavaa kuuntelua vaan tutustumista historiaan esimerkiksi matkaamalla historiallisiin kohteisiin, tapaamalla ja haastattelemalla henkilöitä, joilla on historian tuntemusta- ja tietämystä tai liittyvät historiallisiin tapahtumiin. Myös erilaiset projektit ovat osa opetusta. Esityksen aikana saimme tutustua käytettäviin oppikirjoihin. Koulussa käytettävät oppikirjat ovat innostavia kerronnallisine teksteineen, jännittävine kuvituksineen ja houkuttelevat näin oppilaat mukaansa harjoittelemaan historian taitoja.
Esitys sai jäsenemme innostumaan niin, että toivoivat pääsevänsä uudelleen historian opiskeluun.

Brittityyliin

Kurkkuvoileipä ja teetä brittityyliin. Tilaisuuteen osallistui yli 70 innostunutta jäsentä ja heidän ystäviään.

Toimikausi aloitettiin Espoossa Kino Tapiolassa 15.9 järjestämällä iltapäiväohjelmaa sekä erikoisnäytöksellä DOWNTON ABBEY: UUSI AIKAKAUSI Ennen elokuvaa nautimme teetä kurkkuvoileipien kanssa aitoon brittityyliin, makeana palana macaron-leivoksien johdattelemana siirryimme elokuvan kansainvälisiin tunnelmiin.


Kino Tapiolan teatteripäällikkö Hannele Marjavaara kertoi Tapiolan alkuperäiseen suunnitelmaan kuuluneesta elokuvateatterista ja sen historiasta. Juontajana jäsenemme Eija Kult.

Jäsenemme Irma Taavitsainen johdatteli tilaisuuden pääpuhujan, ministeri Pertti Salolaisen lavalle. Hän valotti brittiläisen kulttuurin ja luokkayhteiskunnan taustoja.  Hänellä oli myös runsaasti ensikäden kokemusta ja tietoa Britanniasta.  Saimme kuulla hänen tulkintojaan ja näkemyksiään elokuvan aihepiiristä. Filmin jälkeen yleisöllä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuuden tuotto käytetään avustajakoirien pentujen hankintaan ja ”Wise nose” –projektiin.

Toimikausi 2022-2023 on alkanut perinteisesti vitjojen vaihdolla.

IW Helsinki Kallio-Berghäll klubin aloituskokous pidettiin 22.8.2022 Suomalaisella klubilla käymällä läpi edellisen vuoden keskeiset toiminnan ja talouden asiat. Presidentti Tuula Karhumäki luovutti vitjat seuraajalleen iloisin mielin sillä vastuullinen ja sitkeä työ Inner Wheelin hyväksi jatkuu klubissamme varmoissa käsissä yhdessä koko naisverkostomme, jäsenten, hallituksen ja ystävyysklubien kanssa. Kokouksemme jatkui uuden presidenttimme Ann-Marie Turtiaisen johdolla toiminta- ja taloussuunnitelman ja tulevien tapahtumien parissa. Me kurkotamme korkealle ja teemme ihmeitä!

Toimikausi 2021-2022 päättyy 13.6.2022 yhteiseen klubitapahtumaan Hiljaisella taiteilijakukkulalla

Aurinkoinen sää suosi meitä IW sisaria, kun kiertelimme Helsingin Hietaniemen taiteilijakukkulalla  ja kuuntelimme mielenkiintoista tarinaa suomalaisten taiteilijoiden elämästä IW sisaremme Aulikki Akaan-Penttilän kertomana. Upean esityksen ja kierroksen jälkeen tutustuimme Avustajakoira ry:n puheenjohtaja Pauli Ritolan johdolla avustajakoiriin. Saimme todeta, miten tärkeän päivittäisen avun ja turvan koirat antavat avustettavalleen niin fyysisesti kuin henkisestikin.
Lopuksi nautimme maittavasta ruoasta ja yhdessäolosta Perhon ravintolassa. Kiitos kuluneesta toimintakaudesta ja hyvää kesää kaikille! Toivottelee presidentti Tuula Karhumäki ja koko hallituksen väki!

Klubikokous 9.5.2022

Klubikokouksessa esiintyi toimitusjohtaja Annamari Arrakoski-Engart Juha Nurminen säätiöstä. Hän kertoi esityksessään Itämeren pelastamisesta ja siihen liittyvistä haasteista. Konkreettisten hanketöiden ohella, säätiö haluaa auttaa yhteiskuntaa ja ihmisiä toimimaan Itämeren parhaaksi. Esityksen jälkeen juhlistimme Pirkko Louhikkoa hänen 95 vuotis-päivänään ja nautimme yhdessäolosta. Arpajaiset toivat hetkellistä jännitystä tilaisuuteen. Kesäkassi löysi onnellisen voittajan.

Kuva:TK

Strategiapäivä Ravintola Talin kartanossa

Klubin nykyiset ja tulevat hallituksen jäsenet kokoontuivat viettämään yhteistä strategiailtapäivää 27.4.2022. Aluksi tutustuttiin toisiimme ja nautittiin buffeelounas.
Iltapäivän tavoitteena oli laatia toimintasuunnitelmaa tulevalle kaudelle ja miettiä hyväntekeväisyyskohteita ja toimintamalleja hyväntekeväisyysvarojen keräämiseksi. Edelleen klubin sydäntä lähellä ovat avustajakoirien hankintaan ja koulutukseen osallistuminen. Lisäksi päivien aikana pohdimme hallituksen jäsenten tehtäviä ja niiden jatkuvuuden varmistamista. Myös uusien jäsenten hankinta oli agendalla. (kuvat /Karhumäki)

Kallio-Berghäll klubilta merkittävä lahjoitus

5000 euron lahjoituksen vastaanotti FinFami Uusimaa ry:n toiminnanjohtaja Leif Berg. Lahjoitus käytetään lukio- ja yliopisto ikäisten nuorten mielenterveyden edistämiseen järjestämällä kaksi minäkuvakurssia nuorille. Millainen minä olen? Käsitys omasta itsestä ja suhteesta ympäröivään maailmaan kehittyy ja muuttuu koko elämän ajan, kun ihminen saa vuorovaikutuksessa muilta palautetta omasta toiminnastaan. Minäkuva voi olla toisinaan kielteinenkin tai vääristynyt, monista eri syistä (esim. vaikea elämän tilanne, erilaiset kriisit, uhat). Myönteinen minäkuva antaa eväät suhtautua elämään avoimesti ja rohkeasti.

Klubikokous 14.3.2022

Klubikokouksessa meillä oli ilo saada kuulla kasvatuspsykologian prosfessori Niina Junttilan esitys yksinäisyydestä ja ostraktismista yhteisöllisyyteen. Yksinäisyys on negatiivinen psyykkinen olotila, jossa ihminen kokee ahdistusta määrällisesti tai laadullisesti puutteellisista ihmissuhteista Yksinäisyys vrt. yksin oleminen. Yksinäisyys on suhteellisen riippumaton todellisista sosiaalisista verkostoista ja fyysisistä välimatkoista. Yksinäisyys on kokemuksena aina epämiellyttävä ja ahdistava toteaa Junttila esityksessään. Hän jatkaa- Ostrakismi on sulkemista ulkopuoliseksi, tekemistä näkymättömäksi, kuulumattomaksi ja merkityksettömäksi. Ostrakismi on huomaamatonta verrattuna fyysiseen tai verbaaliseen väkivaltaan, mutta sen vaikutukset voivat olla jopa voimakkaampia.

Niina Junttilan tutkimuksen keskiössä ovat lasten, nuorten ja perheiden psykososiaalinen hyvinvointi, sukupolvittaiset siirtymät sekä palvelujärjestelmätarpeet. Erityisesti hän on kiinnostunut lasten, nuorten ja perheiden yksinäisyydestä ja ostrakismista sekä yksilö- että yhteisötason riskitekijänä.

Turun yliopiston kasvatuspsykologian professori Niina Junttilan avulla on etsitty keinoja, miten edetä, jos yksinäisyys vaivaa ” 1. Ole itsellesi armollinen. … 2. Mene ihmisten joukkoon. … 3. Katso silmiin, hymyile, ole läsnä …4. Harrasta. … 5. Hae apua…”

Vaalikokous 14.2.2022

Vaalikokouksessa valittiin toimikaudelle 2022-2023 uudet virkailijat: Presidentti Ann-Marie Turtiainen, varapresidentti Marja Anitta Pehkonen, past presidentti Tuula Karhumäki, rahastonhoitaja Sirkku Rahkola, klubimestari Pirkko Merilampi, jäsenet Karin Sirén, Eija Kult, Pirjo Hakala-Lahtinen, Sirkka Tourunen ja Irma Taavitsainen. Hallitus valtuutettiin päättämään sihteerin tehtävien hoitamisesta vaihtoehtoisesti myös ulkopuolisen vapaaehtoisen toimijan rekrytoimiseksi sekä päättämään verkkosivujen päivittäjän ja arkistovastaavan tehtävien hoitamisesta. Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Leena Pöyhönen ja varatoiminnantarkastajaksi Kristina Burmeister. Lisäksi vaalikokous päätti esittää piiri 142 ry:n varapuheenjohtajaksi Tuula Karhumäkeä.

Klubikokous 13.12.2021

Vuoden viimeinen kokous vietettiin jouluisissa ja juhlavissa merkeissä. Meillä oli ilo osoittaa arvostusta kahdelle jäsenellemme Raija Kariolalle ja Pirjo Salakalle myöntämällä heille aktiivikunniajäsenyys. He ovat antanet merkittävän panoksen niin klubillemme hyväntekeväisyys-  kuin muulle toiminnalle sekä koko IW- toiminnalle.
Jäsenhankintamme on ollut aktiivista – ilolla toivotimme tervetulleeksi uudet jäsenemme.  Emerita plastiikkakirurgian professori ja Helsingin kaupungin varavaltuutettu Sirpa Asko-Seljavaara kertoi naisjohtajuudesta ja valtuutetun tehtävästään mielenkiintoisesti ja elävästi. Esityksen jälkeen nautimme maittavan jouluaterian ja toistemme seurasta. Arpajaisilla kasvatimme hyväntekeväisyys rahastoamme. 

Klubikokous 11.10.2021

Tänään saimme kuulla englantilaisen filologian (emerita) professori, Irma Taavitsaisen esityksen siitä mitä “kolmannella kotimaisella” viestitetään? -Englantia suomalaisten arkipäivässä. Miten englantia käytetään kielellisenä resurssina muiden rinnalla. Näemme mainoksia, opasteita, nimikylttejä, luemme pakkaustekstejä, ravintoloiden ruokalistoja, niihin ja niiden kieleen huomiota kiinnittämättä. Tällaisiin teksteihin englanti on asettunut suomen rinnalle itsestään selväksi elementiksi, toteaa Taavitsainen. Silmien ohi vilahtavat päivittäin sellaiset kuin take away, coffee shop, deli, bakery, wellness, fitness center, open, final sale… Miten edistää englannin kielen taitoja niin, että suomalaiset menestyvät kansainvälisessä kilpailussa, mutta samalla säilytämme oman kielen koko sivityskielen kirjon, hän kysyy.

Kuvia klubikokouksesta. Ilolla otimme vastaan uusia jäseniä.

Klubin vuosikokous 13.9.2021

Hallituksen kokouksen jälkeen puheenjohtaja Marja Suomela luotsasi klubimme vuosikokouksen. Kokouksessa päätettiin mm. edellisen toimikauden tilinpäätöksestä, meneillään olevan toimintakauden toimintasuunnitelmasta ja Klubikokous-päivistä sekä muusta ohjelmastamme. Löydät näistä tietoa ohjelma-sivultamme.
Vuosikokouksen jälkeen kuulimme Uudenmaan Järjestöjen sote-muutostuki järjestöasiantuntijan Anu Toijan EJY ry:stä esitystä siitä, miten järjestöt ovat ihmisen tukena sote-Suomessa ja miten järjestöjen roolit ja toimijaverkostot vakiinnutettaisiin hyvinvointialueiden ja kuntien kumppaneina.

Hallitus päätti kokouksessa myöntää aktiivikunniajäsenyyden (Honoured Active Badge  /Honoured Active Membership) kahdelle pitkäaikaiselle jäsenellemme, jotka ovat tehneet huomattavia palveluksia hyväntekeväisyys- ja yhdistystoimintatyössä Inner Wheelille.
Aktiivikunniajäsenyyden saivat Pirjo Salakka ja Raija Kariola.

Annalan huvilan puutarhaan tutustumassa

Klubimme ensimmäisessä tapahtumassa 30.8.2021 oli mukavasti jäseniä ystävineen tutustumassa Annalan huvilan puutarhaan, joka sijaitsee Helsingin syntysijoilla kaupungin toiseksi vanhimmassa puistossa. Hyötykasviyhdistyksen toiminnanjohtajana ja Annalan huvilan ystävät-yhdistyksen puheenjohtajana työskennellyt Anu Ranta kertoi meille huvilan historiasta, muotopuutarhasta käytäväsomisteineen sekä pensas -ja kukkaistutuksineen, maisemapuistosta polkuineen ja nykyisestä toiminnasta. Puutarha kierroksen päätteeksi nautimme pientä purtavaa ja toistemme seurasta.

Vitjojen vaihtokokous

Klubin toimintakausi aloitettiin 19.8. 2021 pastpresidentti Pirjo Hakala-Lahtisen (kuvassa oikealla) johdolla. Vitjojen vaihdon jälkeen presidentti Tuula Karhumäki (kuvassa vasemmalla) jatkoi kokousta kertomalla tulevista suunnitelmista, verkkosivuista ja retkestä Annalan huvilaan. Kokouksessa käsiteltiin lisäksi edellisen toimintakauden tilinpäätöstä ja toimintakertomusta.

Vasemalla Tuula Karhumäki ja oikealla Pirjo Hakala-Lahtinen

Suomen Rally 26.-27.10.2019

Suomen Rallyyn Helsingissä osallistui noin 130 Inner Wheel -sisarta.  Kansallismuseon auditoriossa pidetyn kokouksen järjestelyistä vastasi Inner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll klubi ry.

Päivien teema oli Iloitse ikääntymisestä! 

Piirien puheenjohtajat esittäytyivät ja kertoivat piirien toiminnastra.

Kansallinen edustaja ja Kansallisen Neuvoston presidentti Tuula Kareinen toi terveisiä kansainvälisistä Inner Wheel -kokouksista.

Eri alojen huippuasiantuntijat antoivat kuulijoille hyviä ohjeita itsestä huolen pitämisestä.

Asiantuntijaluentojen välillä taukojumpattiin vireyden ylläpitämiseksi

Asiantuntijaluentojen välillä taukojumpattiin vireyden ylläpitämiseksi.

Inner Wheel Rally 2019 iltajuhla Helsinki

Iltajuhlapaikka oli Biomedicum 1:n juhlatila Helsingissä. Lauantain illallinen nautittiin Biomedicumin juhlatilassa.  Iloisen tunnelman tilaisuuteen toi laulaja Mikael Konttinen yhdessä Tessa Virta Orkesterin kanssa.

Sunnuntain tähtiesiintyjiä olivat Wise Nose – Suomen hajuerittely ry:n ja Avustajakoirayhdistys ry:n koirat. Wise Nose -koirat ovat piirin hyväntekeväisyyskohde Koulutus Elämään Säätiön lisäksi.

Avustajakoirat esittäytyivät. Inner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll klubi ry tukee Invalidiliiton avustajakoiria.

Kuvia Rally-tapahtumasta

Seuraava Rally pidetään vuonna 2022 Jyväskylässä.

MUISTOJA INNER WHEEL HELSINKI KALLIO-BERGHÄLL KLUBI ry 40 V. JUHLASTA

Juhlaa vietettiin keskiviikkona 24.10.2018 klo 18.00 kaikille tutussa paikassa, Helsingin Suomalaisella Klubilla. Ilta kului suunnilleen näin:
Aluksi oli lasillinen kuohuvaa ja tervetuliaissanat. Sitten kuulimme mitä taiteilija sai irti Suomalaisen Klubin uudesta huippuflyygelistä. Seuraavaksi nautimme savuporokeittoa ja viiniä. Pääruoaksi saimme kalaa ja jälkiruoaksi vadelmakakkua ja kahvia. Sitten päästettiin Pegasos vuoroon; kuulimme Sirkka-Liisa Rungon klubimme 20- vuotisjuhlaan kirjoittaman runon ”Tiu vuosia Inner Wheel” .
Protokollan mukainen juhlapuhe. Mukavaan seurusteluun on varattu riittävästi aikaa. Juhlaan saapui yli 30 jäsentä.

Suomi  Finland 100 vuotta

Suomi Finland 100 vuotta juhlistettiin  yhdessä ystävien kanssa 10.2.2017 Helsingin Suomalaisella klubilla. Juhlapuhujana oli ex-pääministeri Esko Aho. Musiikkiesityksestä ja taustamusiikista vastasi Tessa Virta orkestereineen.

Paljon positiivista palautetta saimme järjestämästämme  Suomi 100v juhlasta. Meitä IW-ladyja seuralaisineen oli tilaisuudessa kaikkiaan 74, Rotareita 14, toteaa Pirjo Salakka. Suomalainen Klubi yllätti meidät positiivisesti sekä erittäin maukkailla ja kauniisti lautaselle astelluilla illallisannoksilla että kaikella palvelullaan. -Karitsa oli suussa sulavan pehmeää ja kastike kerrassaan taivaallista! Ruoan lisäksi tarjoilu pelasi moitteettomasti, jopa loistavasti, Pirjo hehkuttaa. Kaiken kukkuraksi klubimestari huomaavaisesti videoi meille Esko Ahon puheen. Hienoa! Kiitos siitä! Puhe on nyt kaikkien teidän kuunneltavissa oheisen linkin kautta https://www.youtube.com/watch?v=waP0x2LUOyc. Kaija Keijolan mieleen puheesta jäi lause: –  ”Haihtuako pois vai raivata tie”. – Ihan hyvä oppi jokaiseen hetkeen.

Kuvia 100 vuotisjuhlasta, tunnelma oli iloista ja vapautunutta, muistelee Sirkku Rahkola.

OHJELMA

TERVETULOTOIVOTUKSET
Pirjo Salakka, Inner Wheel Helsinki Kallio-Berghäll ry
Tuomo Eloranta Kallion Rotaryklubi

JUHLAPUHE 
Ministeri Esko Aho

LAULUJA SUOMESTA
Tessa Virta ja Orkesteri

HYVÄNTEKEVÄISYYSKOHDE SUOMEN LASTEN SYÖPÄSÄÄTIÖSTÄ
Leena Pöyhönen Inner Wheel Kallio

TANSSIA  Tessa Virta Orkesteri