Koulumummot Mankkaanpuron ala-asteella:

Olemme käynnistäneet koulumummo toiminnan Mankkaanpuron ala-asteella.

Toiminta käynnistyi auttamalla opettajia liikuntapäivän toteuttamisessa. Ala-asteeen luokat 1-3 urheilivat koulun pihalla.  Järjestimme erilaisia tehtävärasteja oppilaille. Pituushyppypaikka oli hyvin suosittu ja siinä ulkoilun lomassa oli hyvä tutustua lapsiin ja opettajiin.

Tähän mennessä olemme olleet kolmen kakkosluokan apuna yhteensä 51 tuntia.

Liikuntapäivän lisäksi olemme osallistuneet retkille Esport Areenalle ja Tapiolan kirjastoon.  Luokissa olemme auttaneet oppilaita lukemisen ja kirjoittamisen harjoittelussa.  Matematiikan läksyjen tarkistamisessa olemme olleet apuna.  Käsityötunneilla olemme suureksi avuksi.  Tarjoamme ystävällistä tukea ja kuuntelua oppilaille, jotka saattavat tarvita aikuisen läsnäoloa.  Paikalla olemme noin kahtena päivänä viikossa.

Rehtori ja opettajat ovat olleet hyvin tyytyväisiä ja innostuneita meidän osallistumisestamme koulutyöhön. Lapset ovat ottaneet meidät ilolla ja suurella uteliaisuudella vastaan.

Perusmallin koulumummo toimintaan sain Piirin kevätkokouksessa 2022.  Tapasin siellä Järvenpään klubin jäsenen Tarja Lausvaaran, joka kertoi omasta kokemuksestaan. Kiitos Tarjalle hyvästä ideasta.

Koulutus Elämään Säätiö järjesti meille räätälöidyn koulutusiltapäivän 14.9.2023.  Saimme heiltä vahvistusta ja uusia ideoita positiivisen pedagogiikan toteuttamisessa.

Tähän toimintaan klubistamme on osallistunut 6 jäsentä, joista jokainen osallistuu toimintaan noin joka toinen viikko.

Saatujen hyvien kokemusten perusteella jatkamme toimintaa koko syyslukukauden 2023.

tekstin on kirjoittanut Tarja Louhenkilpi, Tapiolan IW klubi ry:n presidentti 2023-2024, kuvat :Tuija Voipio, Hannele Karhunen, Tarja Louhenkilpi ja Pirjo Luukkonen