Nurmijärvi Inner Wheel

Nurmijärven Inner Wheel-klubi hyväksyttiin IIW:iin 27.11.1972, jolloin klubin ensimmäisenä predenttinä toimi Helvi Korsisaari. Klubimme kummina oli saman vuoden alussa perustettu Espoon klubi. Nurmijärven klubi oli vuorostaan kummina vuonna 1993 perustetulle Nurmijärvi-Klaukkala-klubille.  Klubimme sai oman viirin 1974-75 taiteilija Taru Tomperin suunnittelemana.

Klubimme kokoontuu pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas tiistai klo 18. Kokouspaikkana toimii yleensä ravintola Pihviliiteri, mutta asia kannattaa tarkistaa klubin ohjelmasivulta. Jäsenmäärä klubissamme on vaihdellut viimevuosina 30-35. Varoja keräämme jäsenmaksun ohella kuukausikokouksissa järjestettävillä arpajaisilla. Avustuskohteina ovat olleet Koulutus elämään- säätiö sekä paikallisille kouluille annetut pienet stipendit sekä piirin yhteiset avustuskohteet esimerkiksi tullin huumekoirat.

Koulutus elämään projekti käynnistyi vuonna 2000, kun Tarja Lausvaara ja Pirkko Kiikka lähtivät tutkimusmatkalle Lontooseen. Tarkoituksena oli hakea mallia Life Education organisaation toiminnasta. Englannissa tämä järjestö teki mittavaa lasten terveyskasvatusta liikkuvilla kouluvaunuilla. Matkan seurauksena kasvatusmalli tuotiinkin Suomeen ja seuraavana vuonna ensimmäinen opetusvaunu hankittiin kulkemaan pääkaupunkiseudulla.