Lasten oikeuksista konferenssi Women for Europe 9 Syroksella


Lasten asema, oikeudet ja turvallinen lapsuus esillä

Women for Europe 9 (WfE9), Syros
The role of Inner Wheel
IIW Piiri 247 Kreikka 4. – 6. huhtikuuta 2019

Ateenan ja Syroksen Inner Wheel -klubit yhdessä piirin 247 kanssa järjestivät WfE9:n konferenssin Syroksen saarelle. Konferenssin teemana oli ”The Children lead Europe into 22nd Century. Decisive dedication to their rights”

Onnistuneet järjestelyt

Konferenssiin osallistui noin 130 osallistujaa, joista suurin osa oli Kreikasta. IIW:n kansainvälinen presidentti, Christine Kirby Australiasta osallistui kolmipäiväiseen tapahtumaan.  Muita osallistujamaita olivat Kypros, Italia, Saksa, Hollanti, Jordania ja Suomi (Pirkko Kiikka ja Hannele Karhunen). Konferenssia oli valmisteltu huolella puolitoista vuotta, mikä näkyi kaikissa yksityiskohdissa.

Konferenssin tavoitteena oli löytää keinoja tukea mm. maahanmuuttajalasten kasvamista tasapainoisiksi aikuisiksi vaikeiden kokemusten ja uuteen maahan sopeutumisen jälkeen. Aihetta käsiteltiin alustusten ja Inner Wheel -klubien edustajien etukäteen valmistelemien aihealueiden pohjalta työryhmissä.

Tietoja ja projektien esittelyä työryhmissä

Työryhmiä oli kolme, jotka olivat nimetty perhe-, työ- ja kulttuuriotsikoiden alle.  Omassa esityksessään PBD Pirkko Kiikka luotasi pakolaislasten historiaa ja integroimisen eri vaiheita Euroopassa. Työ on edelleen lasten kengissä ja yhtä mallia ei kulttuurierojen vuoksi ole helppo luoda. Pirkko otti myös esiin vaikeat aiheet: lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja raiskaukset, jotka ovat Suomessa olleet viimeaikaisissa otsikoissa ja osoittavat maahantulijoiden ja eurooppalaisen kulttuurin välisen kuilun naisten asemassa. Inner Wheel suositusten ja projektien avulla voi parantaa lasten ja erityisesti pakolaislasten kasvuolosuhteita ja turvallisuutta.

Järjestelykomitean jäsenet kiittävät IIW Presidenttiä

Kiusaamisen ja väkivallan estäminen

Suomi oli esillä WfE-projektien historiaa esiteltäessä useita kertoja, sillä maassamme on järjestetty konferenssit, WfE3 Tuusulassa ja WfE5 Hanasaaressa, Espoossa. Suomen Inner Wheelin toiminnasta konferenssissa esiteltiin Koulutus Elämään (KE) Säätiön koulutusohjelma, joka ohjaa maassamme yli  24 000 nuorta vuosittain. Nuorten useiden ongelmien takana on heikko itsetunto, joka estää omien ja itseä puolustavien päätösten tekemistä. Konferenssin sisältö osoitti, että  KE-ohjelman tavoitteet itsetunnon rakentamiseksi ja –  nyt uutena vielä –  kiusaamisen ja nettikiusaamisen estämiseksi ovat erittäin ajankohtaisia ja tarpeellisia. IIW:n Presidentti Christine Kirby kiinnitti huomiota siihen, että Inner Wheelin  lasten ja nuorten projekti, KE (Life Education), on lähtöisin Australiasta. Muita esillä olleita suomalaisia projekteja olivat Tyttöjen talon toiminta (Tapiolan IW:n kohde) ja sekä Nastolan että Kuopion IW-klubien toiminta pakolaisperheiden auttamiseksi.

Konferenssin yhteenvedon pohjalta lapsiin ja nuoriin kohdistuvia väärinkäytöksiä estäviä toimenpiteitä ovat  muun muassa seuraavat:

  • nuorille laillisten ja ei-laillisten toimintatapojen selkiyttäminen ja tiedottaminen rangaistavista teoista
  • opettajien velvoittaminen ilmoittamaan todetuista rangaistavista teoista eteenpäin viranomaisille
  • yhteistyön vahvistaminen sosiaalityöntekijöiden kanssa erityisesti alaikäisten hyväksikäytön ilmoittamisesta
  • lasten hyväksikäyttöä tai muuta rikollista toimintaa paljastamaan pitäisi olla käytettävissä salainen puhelinnumero, johon alaikäiset voivat soittaa saadakseen apua
  • uhrien psykologinen tukeminen ja kuntoutusohjelma
  • lasten omista oikeuksista tiedottaminen
  • Lisäksi vanhempien kouluttaminen on tarpeellista.

IW:n hyvät mahdollisuudet aktiivisena toimijana

Inner Wheel järjestönä tukee eri keinoin lasten ja naisten hyvinvoinnin kehittymistä maailmassa 105 maassa. Konferenssin työryhmissä esiteltiin aktiivisesti lukuisia lasten koulutusta ja hyvinvointia edistäviä Inner Wheelin projekteja. WfE on yhdeksän kertaa tarjonnut merkittävän tilaisuuden perehtyä eri maiden projektiratkaisuihin ja saada lisää tietoa toiminnan kehittämiseksi

Hannele Karhunen
Tapiolan Inner Wheel klubi ry.