Järvenpään Inner Wheel klubi

Järvenpään klubi  on Suomen   ensimmäinen IW klubi. Se perustettiin vuonna 1958.  Vuosia myöhemmin alettiin perustaa muuallekin Suomeen  Inner Wheel klubeja.  Jäsenia Järvenpään klubissa 42 ja kokouksia on kerran kuukaudessa, joka kuukauden viimeinen  tiistai.  Toiminnan alussa klubi kokoontui pelkästään  kodeissa, mutta myöhemmin osa kokouksista alettiin pitää eri paikoissa  kotien ulkopuolella.  Noin kolmisen vuotta sitten  klubi sai kokoontumispaikakseen aivan  keskustan läheisyydessä sijaitsevan idyllisen puurakennuksen, entisen kansakoulun.  Inner Wheel klubissakin on jäseniä, joiden vanhemmat jopa isovanhemmat   ovat aloittaneet  koulutaipaleensa ja toimineet itsekin opettajina tässä rakennuksessa. Järvenpää kaupunki vuokraa rakennusta eri yhdistyksille pientä korvausta vastaan.