Hangö -Hanko

Klubi on perustettu 11.3.1985. Jäseniä klubilla on 34. Klubimme on kaksikielinen, ja jäsenet asuvat Hangossa tai Raaseporissa.

Toimintamme on monipuolista; toimintamme sisältää luentoja ajankohtaisista aiheista, yrityskäyntejä sekä muuta virkistystoimintaa.

Osallistumme hyväntekeväisyyshankkeisiin. Tänä vuonna tuemme Uusi Lastensairaala 2017 -projektia.

 

Klubben är grundad 11.3.1985. Antal av medlemmar är 34. Klubben är tvåspråkig, och medlemmarna bor antingen i Hangö eller i Raseborg.

Vår verksamhet är månsidig; vi har lektioner om aktuella teman, vi besöker företag och har övriga aktiviteter.

Vi stöder Den Nya Barnsjukhuset 2017 -projekten.